GGD Gelderland-Zuid, vluchtelingen

In het kort

De GGD Gelderland-Zuid  draagt zorg voor alle inwoners van de Gelderland-Zuid. Van jong tot oud en van laag- tot hoog opgeleid. Dit doen zij in opdracht van de landelijke overheid en in opdracht van alle lokale gemeenten. Hun focus ligt voornamelijk op preventie, signalering en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Daarnaast worden ze actief bij acute rampen en gevaren.


Het streven van de opdrachtgever

Onze opdrachtgever, GGD Gelderland-Zuid, moet voortdurend blijven innoveren en bijsturen. Met iedere ontwikkeling in de samenleving, zal er ook een ontwikkeling moeten volgen binnen de organisatie van de GGD Gelderland-Zuid. Zij manoeuvreren zich op de lijn tussen zorg en inwoner. Dit doen zij met veel plezier en inzet. 

 


Het doel van de animatie

 

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis is er in heel Nederland, zo ook in Gelderland-Zuid, behoefte geweest aan snelle reactie op de verschillende ontwikkelingen die de crisis met zich mee bracht. Zowel op gebied van gezondheid als op het gebied van inburgering zijn er veel processen veranderd en nieuw bijgekomen. Om snel en effectief op de crisis te reageren heeft de GGD Gelderland-Zuid ons gevraagd mee te denken  over een effectieve manier van het communiceren van de veranderingen.

 

Feitje: Deze animatie is in 3 weken opgeleverd. Met bloed, zweet en een lach!


Hoe hebben we dit doel bereikt?

Doordat wij aan meerdere projecten met de GGD Gelderland-Zuid hebben samengewerkt konden wij snel schakelen. In de video leggen we kort en helder alle ontwikkelingen op het gebied van de vluchtelingencrisis uit. We zetten uiteen welke ketenpartners en medewerkers in het proces hun steentje bij (moeten) dragen én op welke manier ze dat doen.

 

We hebben een verhaal gecreëerd waarin we twee fictieve vluchtelingen centraal zetten. Aan de ene kant heb je een jonge man, die zonder gezin naar Nederland is gekomen. Aan de andere kant heb je een vrouw die met baby en kind naar Nederland is gekomen. Deze verschillen zijn belangrijk om aan te tonen dat niet iedere vluchteling hetzelfde proces doorloopt.

 

 

Door het chronologisch in beeld te brengen van het proces dat een vluchteling in Nederland doormaakt, is het voor medewerkers en partners van de GGD duidelijk waar hun taak ligt.